CO NOWEGO

ZMIANY WPROWADZONE W PODRĘCZNIKACH WYDANYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

- Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujacych do egzaminu potwierdzajacego kwalifikację AU.36- dodano 1 zadania przygotowujace do części praktycznej egzaminu

-Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujacych do egzaminu potwierdzajacego kwalifikację AU.35- dodano 1 zadanie do części praktycznej egzaminu wraz z punktacja do  zadania praktycznego

-Pracownia ekonomiczna cz. II ( Rozliczenia podatkowe)-  dodano ćwiczenia i w wersji dla nauczyciela sprawdziany.

-Pracownia ekonomiczna cz. III (Kadry i płace)-dodano ćwiczenia z zakresu obsługi programu Gratyfikant GT

-Biuro rachunkowe- dodano sprawdziany dotyczace obsługi programu  Rewizor GT przygotowujace do części praktycznej egzaminu.

-Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych cz. I i cz.II- wzbogacono publikację o dodatkowe ćwiczenia

-Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujacych do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje AU.25 oraz do obsługi programów firmy Insert - dodano 1 zadania do części pisemnej egzaminu

pełny HTML | wersja mobilna