CO NOWEGO

ZMIANY WPROWADZONE W PODRĘCZNIKACH WYDANYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

-Zasady rachunkowości finansowej - publikaję wzbogacono o 3 nowe ćwiczenia,

- Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujacych do egzaminu potwierdzajacego kwalifikację AU.36- dodano 1 zadania przygotowujace do części praktycznej egzaminu

-Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujacych do egzaminu potwierdzajacego kwalifikację AU.35- dodano 2 zadania przygotowujace do części praktycznej egzaminu

-Pracownia ekonomiczna cz. I (Gospodarowanie zasobami majatkowymi) - dodano 2 ćwiczenia dotyczace obsługi programu Subiekt GT 

-Pracownia ekonomiczna cz. II ( Rozliczenia podatkowe)-  wzbogacono publikaję o dodatkowe ćwiczenia dotyczace obsługi programu Rachmistrz GT

-Pracownia ekonomiczna cz. III (Kadry i płace)- omówiono zerowy PIT dla młodych, dodano ćwiczenie dotyczace obsługi programu Płatnik oraz wiele ćwiczeń do obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

pełny HTML | wersja mobilna