ĆWICZENIARYCZAŁT, KARTA PODATKOWA, PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. ĆWICZENIA.
Format B5,str. 192, ISBN: 978-83-921061-3-5

oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA, PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. ĆWICZENIA.

PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Stan prawny na 1 września 2018 roku

Ćwiczenia z zakresu rozliczeń podatkowych na zasadach ogólnych, ryczałtu i karty podatkowej przeznaczone są dla uczestników ośrodków kursowych, uczniów i słuchaczy szkół ekonomicznych o różnych profilach.
W opracowaniu omówiono procedurę zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.
Wyjaśniono zasady opodatkowania w formie karty podatkowej, na zasadach ogólnych i przy ryczałcie ewidencjonowanym.
Przedstawiono ewidencję dokumentów w księdze przychodów i w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Omówiono rejestry zakupów i sprzedaży VAT, ewidencję wyposażenia, środków trwałych, samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz inne urządzenia uzupełniające, prowadzone przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i przy ryczałcie ewidencjonowanym.
Przedstawiono kalkulację ceny sprzedaży towarów oraz schemat obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym także wypełnione formularze rozliczeniowe deklaracji z ZUS - DRA i z Urzędem Skarbowym PIT 36L oraz VAT-7.
Opracowanie zawiera dwa testy samodzielnej kontroli, podsumowujące omówiony materiał.
Ćwiczenia z ryczałtu, karty podatkowej i podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie podlegają procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej

20,00


produkt niedostępny
pełny HTML | wersja mobilna