KWALIFIKACJA AU.25ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ  PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ  AU.25 ORAZ DO OBSŁUGI PROGRAMÓW FIRMY INSERT
Format B5, str. 272, ISBN: 978-83-60045-55-8 oprawa: miękka, klejona grzbietem, okładka kolorowa

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.25 ORAZ DO OBSŁUGI PROGRAMÓW FIRMY INSERT

NIEDOSTĘPNY

Stan prawny na 1 czerwca 2018 roku

Zeszyt testów i ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.22: Prowadzenie działalności handlowej.Opracowanie zawiera rozwiązane przykłady oraz ćwiczenia do rozwiązania z wykorzystaniem programów firmy InsERT (Subiekt GT, Gratyfikant GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT) oraz zadania pomocne w trakcie przygotowywania się przez uczniów do części pisemnej i praktycznej egzaminu.Zadania egzaminacyjne opracowane zostały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz z przyjętą strukturą egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.22. Zbór zawiera 10 przykładowych zadań sprawdzających nabyte umiejętności, z jakimi uczeń może się spotkać w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.22 w jego części praktycznej oraz 2 testy składające się z 40 zadań do części pisemnej egzaminu. Zaproponowane zadania do etapu pisemnego zawierają testy wielokrotnego wyboru.Publikacja została opracowane zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik handlowiec dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.22 (Prowadzenie działalności handlowej) i stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).1. OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT.....3

2. OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT.....44

3. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOW-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT.....79

4. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO RACHMISTRZ GT.....115

5. ĆWICZENIA W WYKORZYSTANIU PROGRAMÓW FIRMY INSERT....157

6. STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO I WYMAGANIA DLA KWALIFIKACJI a.22.....184

6.1. Struktura egzaminu zawodowego potwierdzajacego kwalifikację AU.25.....184

6.2. Wymagania dla kwalifikacji AU.25 (Prowadzenie działalności handlowej).....184

7. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.25.....186

7.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część pisemna egzaminu.....186

7.2. Przykładowe zadania do części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzajacego kwalifikację AU.25.....187

8. PRZYKŁADOWE ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.25.....204

SPIS TREŚCI, LITERATURA.....253

 

25,00


produkt niedostępny
pełny HTML | wersja mobilna