KWALIFIKACJA AU.35PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ I. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT - KWALIFIKACJA AU.35
Format B5, str. 240, ISBN: 978-83-60045-28-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ I. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT - KWALIFIKACJA AU.35

NIEDOSTĘPNY

Stan prawny na 1 czerwca 2019 roku

Podręcznik z zakresu gospodarowania zasobami majątkowymi i obsługi programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT jest przeznaczony do kształcenia praktycznego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z zasobami majątkowymi oraz opisuje podstawowe zasady gospodarowania zapasami. Opracowanie zawiera ćwiczenia związane z obliczaniem wskaźników rotacji zapasów, ustaleniem zapotrzebowanie na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej i rytmiczności produkcji. Omówiono w nim kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów rachunkiem „w stu” i „od sta”. W opracowaniu przedstawiono dokumentację rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych z kontrahentami, a także obrotu zapasami oraz dokumentację zakupu i sprzedaży.

Podano w nim również ćwiczenia do rozwiązania wraz z dokumentami do wypełnienia oraz przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo -sprzedażowym Subiekt GT.

W podręczniku zawarto przykładowy arkusz egzaminacyjny, zawierający zadania testowe do części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację AU.35 oraz 5 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego. Pozwalają one na utrwalenie teoretycznych i praktycznych umiejętności obowiązujących na egzaminie z przygotowania zawodowego.

Kolejność rozdziałów ujmuje w logicznym porządku część materiału do nauczania dla zawodu technik ekonomista w kwalifikacji AU.35.

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.35(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)  i stanowi materiał pomocniczy , wspomagający edukację-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH.....3

1.1. Składniki majatku przedsiębiorstwa.....3

1.2. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych......4

1.3. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów obrotowych......7

2. GOSPODARKA ZAPASAMI.......11

3. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW I ZAPASÓW MATERIAŁOWYCH.....12

4. GOSPODARKA MATERIAŁOWA ......13

4.1. Normowanie zużycia surowców i materiałów......13

4.2. Materiałochłonność produkcji.......17

4.3. Ustalanie zapotrzebowania na materiały......20

4.4. Normowanie zapasów materiałowych.......23

5. ZARZADZANIE PRODUKCJA.......28

5.1. Procesy produkcyjne i typy produkcji......28

5.2. Cykl produkcyjny i normowanie czynników produkcji........29

5.3. Zdolność produkcyjna maszyn i urzadzeń....32

5.4. Rytmicznośc produkcji......37

5.5. Jakość produkcji......39

5.6. Próg rentowności w przedsiębiorstwie produkcyjnym.....41

6. ROTACJA (OBROTOWOŚĆ) ZAPASÓW.....49

7. GOSPODARKA TOWAROWA .....56

7.1. Klasyfikacja zapasów towarowych.......56

7.2. Obliczanie zapasu średniego (przeciętnego) towarów.....56

7.3. Rotacja zapasów towarowych......59

7.4. Próg rentowności w przedsiębiorstwie handlowym.....60

8. DOSTAWA ZAPASÓW.....62

9. USTALANIE CEN SPRZEDAŻY.....64

9.1. Ustalanie cen sprzedaży towarów......64

9.2. Ustalanie cen sprzedaży wyrobów gotowych.....67

10. DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY I ZAKUPU.....69

10.1. Dokumentacja sprzedaży.......69

10.2. Dokumentacja zakupu......70

11. DOKUMENTACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I WYCENA ZAPASÓW.......77

11.1. Pojęcie i dokumentacja gospodarki magazynowej....77

11.2. Wycena obrotu zapasami w ciagu roku obrotowego.....77

11.3. Wycena rozchodu zapasów.....79

11.4. Rodzaje ewidencji zapasów.....81

11.5. Sporzadzanie dokumentacji magazynowej.....87

12. DOKUMENTACJA ROZLICZEŃ Z KONTRAHENTAMI.......98

12.1. Formy rozliczeń z kontrahentami.....98

12.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych......98

12.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych.....106

12.4. Wezwanie do zapłaty.....118

12.5. Dokumentacja operacji bankowych.....120

12.6. Rozliczenia walutowe.......122

12.7. Poprawa błędów w dokumentach księgowych......130

13. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I SPRZEDAŻY.....134

14. PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35.....199

15.  PRZYKŁADOWY ARKUSZ WGZAMINACYJNY ZAWIERAJACY ZADANIA TESTOWE DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35.....229

SPIS TREŚCI....239

LITERATURA.....240

22,00


produkt niedostępny
pełny HTML | wersja mobilna