s1

KWALIFIKACJA AU.36RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, ROZRACHUNKI, OBRÓT MATERIAŁOWY KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07
Format B5, str. 200 ISBN: 978-83-60045-33-6 oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, ROZRACHUNKI, OBRÓT MATERIAŁOWY KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 marca 2019 roku

W podręczniku: „Rachunkowość finansowa. Część I” omówiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków i obrotu materiałowego wraz z prezentacją dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Pozwalają one w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności.

Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części I „Rachunkowości finansowej" jest test samodzielnej kontroli oraz dwa zadania przygotowujace do egzaminu z kwalifikacji AU.36. Zadania dotycza przygotowania dokumentów do księgowania i ich ewidencji. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej, utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości.Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE.....3

1.1. Charakterystyka i wycena inwestycji krótkoterminowych w bilansie.....3

1.2. Rozliczenia pieniężne.....4

1.3. Dokumentacja i ewidencja obrotu gotówkowego.....8

1.4. Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotówkowego.....38

1.5. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....61

2. ROZRACHUNKI.....65

2.1. Istota, klasyfikacja oraz zasady ewidencji rozrachunków.....65

2.2. Charakterystyka kont rozrachunkowych, dokumentacja i ewidencja na kontach rozrachunkowych.....65

2.3. Odpisy aktualizujace wartość należności.....100

2.4. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów.....103

2.5. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....106

3. OBRÓT MATERIAŁOWY.....117

3.1. Dokumentacja i wycena obrotu materiałowego.....117

3.2. Rozliczenie zakupu materiałów.....124

3.3. Rozliczenie zakupu materiałów-wyksięgowanie kosztów zakupu.....130

3.4. Materiały w drodze, dostawy niefakturowane.....136

3.5. Niedobory i nadwyżki w zakupie.....142

3.6. Ewidencja na koncie księgi głównej "Materiały" oraz na kontach księgi pomocniczej.....145

3.7. Reklamacje zakupionych materiałów.....148

3.8. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów-według cen rzeczywistych.....158

3.9. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów-według stałych cen ewidencyjnych.....162

3.10. Rozliczenie kosztów zakupu materiałów.....168

3.11. Aktualizacja wartości materiałów.....176

3.12. Ewidencja obrotu opakowaniami.....177

3.13. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....181

3.14. Test samodzielnej kontroli.....196

SPIS TREŚCI, LITERATURA.....200

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

18,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna