KWALIFIKACJA AU.65ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH, CZĘŚĆ II. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ Z ZUS, OBSŁUGA PROGRAMÓW : GRATYFIKANT GT, PŁATNIK. TESTY I ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ A.65
Format B5, str. 424, ISBN: 978-83-60045-57-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH, CZĘŚĆ II. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ Z ZUS, OBSŁUGA PROGRAMÓW : GRATYFIKANT GT, PŁATNIK. TESTY I ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ A.65

DOSTĘPNY
Podręcznik dostępny do wyczerpania zapasów

Stan prawny na 1 września 2018 roku

Część druga podręcznika z zakresu rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych jest przeznaczona dla słuchaczy ośrodków kursowych oraz uczniów szkół ekonomicznych przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.65 (Wynagrodzenia i daniny publiczne). Publikacja jest dostosowana do nowego programu nauczania zawodowego dla kwalifikacji A.65. Może być również wykorzystana do samodzielnej nauki.
W opracowaniu omówiono zadania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasady zgłaszania w ZUS płatników składek będących osobami fizycznymi i podlegających wpisowi do KRS jako rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawiono dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonych w ZUS, dotyczące wyrejestrowania ubezpieczonych oraz dokumenty rozliczeniowe składane w ZUS za każdy miesiąc.
Publikacja zawiera dwa zadania egzaminacyjne, rozwiązane techniką komputerową z wykorzystaniem programów Gratyfikant GT i Płatnik. Ponadto 6 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej egzaminu i 13 arkuszy do części praktycznej egzaminu.

 

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową  dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.65  i stanowi materiał pomocniczy , wspomagający edukację-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. DOKUMENTACJA DOTYCZACA ROZLICZEŃ Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH....3

1.1. Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych....3

1.2. Płatnicy składek.....4

1.3. Obowiazki płatników składek wobec Zakładu Ubezpieczen Społecznych....4

1.3.1 Zgłoszenie płatnika składek w ZUS.....4

1.3.2. Zgłoszenie w ZUS ubezpieczonego......17

1.3.3. Zgłoszenie wyrejestrowania z bubezpieczen ....28

1.3.4. Formularze rozliczeniowe ZUS.....28

1.3.5. Rozliczenie z ZUS....30

1.3.6. Sporzadzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS....38

2. OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT....74

3. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK.....108

3.1. Obowiazki pracodawcy w zakresie przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych.....108

3.2. Osługa programu Płatnik krok po kroku.....108

4. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO RACHMISTRZ GT....145

5. STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO I WYMAGANIA DLA KWALIFIKACJI AU.65.....195

5.1. Struktura egzaminu zawodowego.....195

5.2. Wymagania dla kwalifikacji AU.65.....196

6. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.65.....197

6.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część pisemna egzaminu.....197

6.2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu.....198

1. Test......198

2. Test.......198

3. Test.......218

4. Test.......228

5. Test.......239

6. Test.......252

7. Test.......265

6. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.65.....276

6.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część praktyczna egzaminu.....276

6.2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu.....277

1. Zadanie ENTER.......277

2. Zadanie ENTER.......284

3. Zadanie ENTER........299

4. Zadanie SPA AFRODYTA......304

5. Zadanie SPA AFRODYTA ....310

6. Zadanie DESA........316

7. Zadanie KOMPUTEREK......320

8. Zadanie DEXTER....332

9. Zadanie DEXTER.....343

10. Zadanie CARLIN......354

11. Zadanie FLORA DESIGN......358

12. Zadanie TEMIDA......369

13. Zadanie TOPAZ.......374

14. Zadanie FLORENCJA......377

15. Zadanie KRÓLEWSKA.......386

16. Zadanie ORKISZ......391

17. Zadanie CANDELABR......395

18. Zadanie DYLIŻANS.......405

19. Zdanie BOOKSZPAN.....417

SPIS TREŚCI...........422

LITERATURA, AKTY PRAWNE....424

 

SPIS TREŚCI, LITERATURA......319

38,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna