O AUTORCE

Bożena Padurek, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nauczyciel dyplomowany w zakresie przedmiotów ekonomicznych.

Od 1990r. - nauczyciel rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu.

Od 2002r. -nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Liceum Profilowanym nr V we Wrocławiu.

W latach: 1997-2005r. powołana przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli do Zespołu Autorów Zadań na zewnętrzny egzamin z przygotowania zawodowego w zawodzie technik ekonomista dla szkół Dolnego Śląska.

Egzaminator w kwalifikacjach: A.35, A.36 i A.65.

Autorka wielu podręczników do szkół ekonomicznych z Zasad rachunkowości, Rachunkowości finansowej, Rachunkowości handlowej, Ryczałtu, karty podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Zeszytów testów i ćwiczeń przygotowyjacych do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe A.35, A.36, A,22, Pracowni ekonomicznej.

pełny HTML | wersja mobilna