ZAPOWIEDZI

 

 

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami w podstawie programowej dla zawodu technik ekonomista, planujemy do dnia 15 stycznia 2021 r. wydać nowe ćwiczenia pt. „Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu z kwalifikacji EKA.04.

Ponadto w przyszłym roku szkolnym zaproponujemy Państwu podręcznik do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dla kwalifikacji EKA.05.

W przypadku kwalifikacji EKA.07, na bieżąco będziemy dostosowywać treści podręczników, do nowej podstawy programowej, na bazie podręczników już wydanych dla kwalifikacji AU.36.

Serdecznie dziękuję Tym wszystkim z Państwa, którzy zdecydowali się na pracę z uczniami, z wykorzystaniem moich podręczników.


Zapraszam do dalszej współpracy.

           Bożena Padurek

 

 

 

                                          

pełny HTML | wersja mobilna