s1

O KSIĄŻKACH

Wydawnictwo proponuje Państwu do wykorzystania podręczniki z zadaniami dla uczniów  szkół ekonomicznych wszystkich specjalności oraz ośrodków kursowych w Polsce.

Publikacje zostały opracowane zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista, rachunkowości i handlowiec dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.25, AU.35, AU.36, AU.65  i stanowia materiał pomocniczy , wspomagający edukację-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlegaja zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

Zagadnienia i treści ujęte w podręcznikach zgodne sa z najnowsza podstawa programowa kształcenia zawodowego dla kwalifikacji: AU.25, AU.35, AU.36, i AU.65.

Proponowane podręczniki to dobry wybór dlatego że:

-opracowane zostały z myślą o egzaminie zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, są zgodne z podstawą programową opublikowaną przez MEN oraz z przepisami prawnymi obowiązującymi w 2019 r.,

-napisane zostały przystępnym językiem; nowe pojęcia i zagadnienia są wprowadzane stopniowo i definiowane w prosty sposób,

-zawierają wiele ciekawych przykładów z rozwiązaniami i ćwiczeń do samodzielnego wykonania o różnych poziomach trudności,

-zawierają zadania testowe umożliwiające uczniom samokontrolę; testy te złożone są z zadań zamkniętych, podobnych do tych obowiązujących na zewnętrznym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe,

-zawierają zadania  przygotowujące do części praktycznej egzaminu zawodowego,

-rozwijają umiejętności zawodowe zarówno w zakresie ewidencji, jak i poprawnego sporządzania dokumentacji księgowej,

-tegoroczne podręczniki w porównaniu z wydaniami z lat ubiegłych zawierają większą ilość ćwiczeń doskonalących nabytą wiedzę,

-umożliwiają samodzielne uczenie się, dzięki czemu nieobecny na zajęciach uczeń z łatwością uzupełni zaległości programowe.

Forma podręczników umożliwia samodzielną naukę przedmiotu; mogą więc być one przydatne dla uczestników kursów oraz słuchaczy szkół zaocznych.

Proponuję, aby ćwiczenia były wykonywane przez uczniów w podręczniku; oprócz treści zadania zawiera on bowiem dokumenty niezbędne do wypełnienia oraz konta przygotowane do ewidencji operacji gospodarczych.

Przygotowując podręczniki, dokładam wszelkich starań, aby cechowały je:

  • przystępność dla ucznia,
  • maksymalna poprawność merytoryczna,
  • wysoka estetyka szaty graficznej oraz wierne odwzorowanie dokumentów.

Dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy zdecydowaliście się na pracę z uczniami z wykorzystaniem moich podręczników.

Mam nadzieję, że kolejne roczniki uczniów również będą z nich korzystać.

 


pełny HTML | wersja mobilna