s1

O AUTORCE

Bożena Padurek, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nauczyciel dyplomowany w zakresie przedmiotów ekonomicznych.

Od 1990r. - nauczyciel rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu. 

W latach: 1997-2005r. powołana przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli do Zespołu Autorów Zadań na zewnętrzny egzamin z przygotowania zawodowego w zawodzie technik ekonomista. 

Egzaminator w kwalifikacjach: AU.35, AU.36 i AU.65.

Autorka podręczników dla szkół ekonomicznych z Zasad rachunkowości, Rachunkowości finansowej, Rachunkowości handlowej, Ryczałtu, karty podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Zeszytów testów i ćwiczeń przygotowyjacych do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe AU.35, AU.36, AU,25,AU.65 Pracowni ekonomicznej.

pełny HTML | wersja mobilna