s1

KWALIFIKACJA EKA.04ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04
Format B5. Stron 328.
ISBN: 978-83-60045-67-1
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04

DOSTĘPNY


Stan prawny na 1 marca 2022 roku

Zeszyt testów i ćwiczeń jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

Spis treści

  1. 1.      TESTY DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04............................................3

Test 1....................................................................................................................................3

Test 2..................................................................................................................................11

Test 3..................................................................................................................................20

Test 4..................................................................................................................................31

Test 5..................................................................................................................................41

Test 6..................................................................................................................................50

Test 7..................................................................................................................................60

Test 8..................................................................................................................................69

Test 9..................................................................................................................................78

Test 10................................................................................................................................87

  1. 2.      ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04..........................................97

Zadanie 1 – TĘCZA...........................................................................................................97

Zadanie 2 – ARA.............................................................................................................103

Zadanie 3 – ZUZA...........................................................................................................107

Zadanie 4 – REX..............................................................................................................114

Zadanie 5 – ABUD...........................................................................................................119

Zadanie 6 – ROMA..........................................................................................................126

Zadanie 7 – LEX..............................................................................................................132

Zadanie 8 – OKPOL........................................................................................................136

Zadanie 9 – ELA..............................................................................................................140

Zadanie 10 – LUIZA........................................................................................................146

Zadanie 11 – BIO.............................................................................................................151

Zadanie 12 – VISKOMED...............................................................................................158

Zadanie 13 – STYL.........................................................................................................165

Zadanie 14 – GUZIK.......................................................................................................169

Zadanie 15 – MARS.......................................................................................................172

Zadanie 16 – ASSAM.....................................................................................................176

Zadanie 17 – DANUSIA.................................................................................................183

Zadanie 18 – KERAMIX................................................................................................188

Zadanie 19 – RELAX.....................................................................................................193

Zadanie 20 – ADA.........................................................................................................198

Zadanie 21 – DEX.........................................................................................................202

Zadanie 22 – TELE.......................................................................................................207

Zadanie 23 – AGATA....................................................................................................211

Zadanie 24 – MIŚ..........................................................................................................217

Zadanie 25 – KLARA....................................................................................................223

Zadanie 26 – TREFL.....................................................................................................229

Zadanie 27 – WERTIKAL 1..........................................................................................235

Zadanie 28 – WERTIKAL 2..........................................................................................240

Zadanie 29 – ANABELA...............................................................................................242

Zadanie 30 – GLASS....................................................................................................250

Zadanie 31 – RETRO...................................................................................................256

Zadanie 32 – ATRIUM..................................................................................................262

Zadanie 33 – BUKIECIARNIA......................................................................................267

Zadanie 34 – ŻUPAN....................................................................................................275

Zadanie 35 – PLUSZAK................................................................................................280

Zadanie 36 – MLEKPOL...............................................................................................284

Zadanie 37 – POD IGLICĄ...........................................................................................290

Zadanie 38 – ALPAKA..................................................................................................302

SPIS TREŚCI................................................................................................................302

LITERATURA, WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH............................................................303

 

50,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna