s1

KWALIFIKACJA EKA.07RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA CZ.III
Format B5, stron 400
ISBN: 978-83-965766-3-7
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA CZ.III

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 kwietnia 2023 roku

 

1. WYNIK FINANSOWY............................ 3

1.1.    Pojęcie wyniku finansowego............ 3

1.2.    Podatek dochodowy......................... 4

1.2.1.  Ewidencja i schemat ustalania kwoty podatku dochodowego....................... 4

1.2.2.  Różnice w wyniku finansowym w ujęciu księgowym i podatkowym............... 5

1.2.3.  Różnice w wyniku finansowym o charakterze trwałym................................... 7

1.2.4.  Różnice w wyniku finansowym o charakterze przejściowym........................ 13

1.2.5.  Rozliczenie roczne osoby prawnej z tytułu podatku dochodowego - CIT-8.................... 17

1.3.    Ustalanie wyniku finansowego.............................. 32

1.3.1.  Warianty ustalania wyniku finansowego...................... 32

1.3.2.  Zmiana stanu produktów.............................................. 32

1.3.3.  Metoda statystyczna ustalania wyniku finansowego................. 39

1.3.4.  Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego...................... 44

1.4.    Ćwiczenia utrwalające wiadomości .......................... 67

1.5.    Rozliczenie wyniku finansowego............................... 71

2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA................................. 79

2.1.    Elementy sprawozdania finansowego....................... 79

2.2.    Uproszczona sprawozdawczość finansowa.......................... 80

2.2.1.  Jednostki mikro..................... 80

2.2.2.  Jednostki małe...................... 81

2.4.    Wycena pozycji bilansu...................... 82

2.5.    Bilans ruchu........................... 97

2.6.    Rachunek zysków i strat......................... 99

2.7.    Uproszczone rachunki zysków i strat dla jednostek mikro
i małych.......................... 113

2.7.1.  Rachunek zysków i strat sporządzonych przez jednostki mikro..................... 113

2.7.2.  Rachunek zysków i strat sporządzonych przez jednostki małe...................... 115

2.8.    Informacja dodatkowa........................... 117

2.9.    Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.................... 118

2.10.   Rachunek przepływów pieniężnych......................... 118

3.ANALIZA FINANSOWA.............................. 128

3.1.    Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową
przedsiębiorstwa............................................ 128

3.2.    Istota analizy finansowej....................... 128

3.3.    Analiza pionowa i pozioma bilansu...................... 129

3.3.1.  Analiza pozioma bilansu..................................... 129

3.3.2.  Analiza pozioma bilansu..................................... 130

3.4.    Analiza wskaźnikowa........................................... 137

3.4.1.  Podstawowe wskaźniki analizy finansowej............................ 137

3.4.2.  Wskaźniki płynności finansowej............................ 137

3.4.3.  Wskaźniki rentowności.................................. 142

3.4.4.  Wskaźniki sprawności działania (obrotowość).......................... 151

3.4.5.  Wskaźniki zadłużenia......................... 159

3.4.6.  Ćwiczenie utrwalające wiadomości............................. 169

4. ĆWICZENIA PODSUMOWUJĄCE WIADOMOŚCI................................. 168

5. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI......................... 204

6. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT...................208

Przykład - DUH IMPEX (styczeń) ............................ 208

Ćwiczenie 1 - IRENA (styczeń) ................................ 253

Ćwiczenie 2 - IRENA (luty) ....................................... 257

Ćwiczenie 3 - SKÓREX (styczeń) ............................. 260

Ćwiczenie 4 - WÓLCZANKA (grudzień) ..................... 299

Ćwiczenie 5 - AGRO-METAL (grudzień) ..................... 332

Ćwiczenie 6 - MEBLEX (marzec) ................................ 336

Ćwiczenie 7 - SKAY (luty) ............................................ 346

Ćwiczenie 8 - SKAY (marzec) ....................................... 356

Ćwiczenie 9 - EURO-RTV (lipiec) ................................. 364

Ćwiczenie 10 - EMPOL (styczeń) .................................. 368

Ćwiczenie 11 - DREWPOL (marzec) ............................. 375

Ćwiczenie 12 - WIR (sierpień) ........................................ 391

Ćwiczenie 13 - PLAST-PIK (wrzesień) ............................ 395

SPIS TREŚCI ....................... 399

LITERATURA ........................ 400

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).........................OKŁADKA

50,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna